ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ (Η/Ζ)

γεννήτριες, σκέτες, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγοι, η/ζ, πετρελαίου, βενζίνης, inverter