ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟY

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟY

γεννήτριες, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγοι, ηζ, πετρελαίου