Υπηρεσίες

  • Ανταλλακτικά μηχανημάτων.
  • Προμήθεια αναλώσιμων υλικών.
  • Περιελίξεις ηλεκτροκινητήρων.


Στα καταστήματά μας διαθέτουμε τα πιό σύγχρονα μηχανήματα για τις περιελίξεις μοτέρ, προσφέροντάς σας ποιοτικά αποτελέσματα με όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος.


Με τη μεγάλη εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την περιέλιξη μοτέρ δίνοντάς τους αντοχή και ποιότητα και προσφέρουμε εγγύηση της καλής λειτουργίας τους.


  • Service και επισκευές ηλεκτροεργαλείων και μηχανημάτων.